Prezitacja o nawykach

Zapraszam do obejrzenia mojej prezitacji o nawykach!

Kliknij tu

\\kasia b\\

Reklamy

Cnota na maj

Odpowiedzialność

Rodzaje:

 • zbiorowa
 • zawodowa
 • karna
 • moralna
 • za słowa.

Cnota – odpowiedzialność – jest cnotą szczególną.  Mówi się, że ktoś jest odpowiedzialny. Znaczy to, że weźmie na siebie winę, gdy coś się wydarzy.

\\Kasia B\\

Nawyk pobożności na maj

Modlitwy do Najświętszej Maryi Panny:

 • Różaniec
 • Pod Twoją obronę 
 • Witaj Królowo 
 • Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)
 • Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi
 • Akt oddania się Niepokalanemu Poczęciu 
 • Akt Osobistego Oddania się Matce Bożej 
 • Modlitwa o odnowę moralną narodu
 • Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej
 • O doskonałe nabożeństwo do Matki Bożej
 • Modlitwa do Matki Bożej o wytrwanie w dobrym
 • Modlitwa do Matki Bożej o szczęśliwą śmierć
 • Anioł Pański
 • Ave Maria
 • Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej (apel Jasnogórski)
 • Litanie

\\Kasia B\\

Odpowiedzialność i modlitwa do Maryi Panny

Jak już pewnie większości osób wtajemniczonych wiadomo, cnotą na miesiąc maj jest odpowiedzialność, a nawykiem pobożności jest „Miesiąc Maryjny: modlitwy do Najświętszej Maryi Panny”.

Zapewne każdy dzięki posiadaniu rozumu odgadnie (przynajmniej częściowo), czym jest opisywana cnota, jednak aby rozwiać resztki ewentualnych wątpliwości drogiego czytelnika, stwierdzę, iż nie jest to zwierzę. Oczywiście nie poprzestanę na tym drobnym, acz treściwym wyjaśnieniu. Tak więc wracając do tematu naszej drogiej odpowiedzialności, dodam również, że istnieje wiele jej rodzajów, jak na przykład odpowiedzialność zbiorowa, zawodowa, karna, moralna oraz za słowa. Co ważne, trzeba jeszcze dopowiedzieć kilka słów: nie są to jedyne rodzaje wiadomej nam cnoty. Jest ich wystarczająco dużo, aby dostarczyć wiele trudu śmiałkowi pragnącemu grzecznie wypełniać wszystkie zalecenia dotyczące poruszanego przeze mnie tematu. Rzecz jasna nie znaczy to, że możemy traktować go z wielką nonszalancją jedynie ze względu naszego obrzydliwego lenistwa. Tym, którzy już zamierzali nie interesować się odpowiedzialnością pragnę tylko powiedzieć, że konsekwencje takiej nonszalancji potrafią być nad wyraz nie przyjemne. Podsumowując ten akapit stwierdzę z pełną świadomością mych słów, iż znana nam teraz cnota jest naprawdę ważna.

Jakieś pytania? Nie. W takim razie mogę już przejść do wymienianego w tekście nawyku pobożności na również wymieniany powyżej miesiąc maj. Jak sama nazwa interesującego nas nawyku wskazuje, te 31 dni jest w szczególny sposób poświęcone Matce Boskiej. Maryja jest naszą niebieską matką, więc tak, jak dajemy prezenty naszym ziemskim mamom, tak powinniśmy też dawać Jej podarunki. Jezusowa Rodzicielka prosi nas o modlitwę do Niej, więc ludzie, chcąc obdarować naszą wspólną matkę jak najlepiej, wymyślili różne nabożeństwa i modlitwy na Jej cześć. Przykładami tych specyficznych prezentów mogą być Litania Loretańska i tak zwane majówki. W woli ścisłości możemy powiedzieć, że równie warto modlić się do Matki Boskiej, co być odpowiedzialnym.

Mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiedzą jaki jest nawyk i cnota na maj.

W razie ewentualnych niedopowiedzeń lub błędów w tekście proszę dzwonić pod numer, którego niestety nie podam z tego prostego powodu, że go nie znam.

Flegmatyk

     Według typologii Hipokratesa wyróżniamy 4 typy osobowości. Jednym z nich jest flegmatyk.

     Flegmatyk charakteryzuje się tym, że wolno myśli,jest opanowany i spokojnie reaguje na bodźce z zewnątrz. Przez to mniej rzeczy może zrobić w danem czasie. Więcej czasu zajmuje mu dojście do różnych wniosków.

     Jest to bardzo spokojny człowiek.
Gabrysia Wilk 🙂

~~Przepraszam, że tak późno~~

G.W.

Cnota i nawyk pobożności na maj

Cnotą na maj jest odpowiedzialność.Jest kilka typów odpowiedzialności na przykład: zbiorowa, za słowo, karna i zawodowa. Człowiek odpowiedzialny jeżeli np. stłucze coś w sklepie to zapłaci za to.

Napiszę jaka to jest odpowiedzialność zbiorowa.Odpowiedzialność zbiorowa polega na tym, że jedna osoba z danej grupy zawini to cała grupa odpowiada za to i ponosi karę.

 

Nawyk pobożności na maj to: Miesiąc Maryjny: modlitwy do Najświetszej Maryi Panny. Taka modlitwa może polegać na tym głównie, żeby chodzi na, majowe. Można też modlić się na różańcu lub odmawiać inne modlitwy Maryjne.

Gabrysia Wilk 🙂

~~Przepraszam, że tak późno~~
G.W.

Sangwinik

Sangwinik,to najbardziej ustabilizowany typ charakteru. Sangwinik to osoba o pozytywnym podejściu do życia,  towarzyska, beztroska. Lubi być w centrum,jest  władcza i dominująca, czasem dumna i spoglądająca na innych „z góry”. Jest emocjonalna i spontaniczna, ma duże poczucie humoru, potrafi przyciągać do siebie ludzi. Nieustanie tryska energią i entuzjazmem, jest kreatywna i uwielbia być chwalona.

Lena Kacperska